โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน และสัดส่วนประชาคมระดับตำบล (ประชุมประชาคมระดับตำบล) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

438240576 383047784714176 7403977800775249732 n