โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการรักษ์น้ำรักป่ารักแผ่นดิน "กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ร้อยโทอนุชา ตั้งพานิชย์ นายอำเภอจักราช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณป่าโคกรัก บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา

 1