โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ณ บ้านสวนปอ หมู่ที่ 5 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ตามโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
362607375 217583321260594 5063291923385256526 n