โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน วัด โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในเขตตำบลหินโคน ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และทำความสะอาดวัด ณ วัดโนนเสมา ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา

7