โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสุริยะ เลียนอย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "Hinkhon Run For Health 2023" เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำฉมวก บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 อ.จักราช จ.นครราชสีมา จัดโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หินโคน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน และชมรม อสม.ตำบลหินโคน


1