โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

อบต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ณ จุดบริการประชาชน อบต.หินโคน โดยมี เจ้าหน้าที่ อบต.หินโคน /อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เพื่อบริการประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

1