โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 อบต.หินโคน ได้จัดโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน "หลักสูตรการทำขนมไทย" ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

1