การป้องกันการทุจริต

ติดตั้งป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

Hits: 67

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดอันตราย บริเวณริมถนนสัญจร เส้นทางภายในเขตพื้นที่ของ อบต.หินโคน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566

1