การป้องกันการทุจริต

โครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 หมู่ที่ 11 บ้านโคกพลวง

Hits: 8

ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

10