การป้องกันการทุจริต

กิจกรรมกิจกรรมหน่วยงาน

โคงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 1 บ้านหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ตามโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

75762 0

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองจระเข้หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ตามโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

DSC01130 800x600

 

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 11 บ้านโคกพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ตามโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

DSC01001 800x600

 

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 8 บ้านโนนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโนนมัน หมู่ที่ 8 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ตามโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

DSC01113 800x600

 

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 5 บ้านสวนปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ณ บ้านสวนปอ หมู่ที่ 5 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ตามโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
362607375 217583321260594 5063291923385256526 n