การเลือกตั้งท้องถิ่น
ข้อมูลการดำเนินงาน
กิจการสภา
จำนวนสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
269688
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
37
130
427
268208
2995
2779
269688

Your IP: 3.236.253.192
2021-10-28 04:06

ประกาศ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กหอถังสูงประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองจรเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างโดม (อบต.หินโคน) หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา /  ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำ ทรงแชมแปญ      พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ   หมู่ที่ 11  บ้านโคกพลวง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหินโคน  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาและและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง (ภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล บริเวณสามแยกภายในหมู่บ้านหนองจระเข้กิน (บ่อเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองจระเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (สายข้าง รพ.สต.หินโคน ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง) หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ( ระยะที่ 2 )

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ( ระยะที่ 1 )

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.1 ปี2564/  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ประจำปี 2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 1

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 10

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง   ภ.ด.ส.1 ปี2563 /  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี2563

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ประจำปี 2563

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 จังหวัดนครราชสีมา จากกรมธนารักษ์  /   บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา/แผ่นที่1 / แผ่นที่ 2 /แผ่นที่ 3 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน