การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประเมิน ITA
ข้อมูลการดำเนินงาน
กิจการสภา
จำนวนสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
289005
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
99
99
198
287969
2072
2412
289005

Your IP: 18.205.56.183
2022-05-23 23:04

ประกาศ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 336 ตัน 

เพื่อใช้ใยการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้กับชาวบ้าน บ้านหนองจระเข้หิน  หมู่ที่ 7 /ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง  ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กหอถังสูงประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองจรเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างโดม (อบต.หินโคน) หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา /  ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำ ทรงแชมแปญ      พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ   หมู่ที่ 11  บ้านโคกพลวง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหินโคน  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาและและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง (ภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล บริเวณสามแยกภายในหมู่บ้านหนองจระเข้กิน (บ่อเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองจระเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (สายข้าง รพ.สต.หินโคน ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง) หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ( ระยะที่ 2 )

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ( ระยะที่ 1 )

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.1 ปี2564/  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ประจำปี 2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 1

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 10

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง   ภ.ด.ส.1 ปี2563 /  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี2563

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ประจำปี 2563

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 จังหวัดนครราชสีมา จากกรมธนารักษ์  /   บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา/แผ่นที่1 / แผ่นที่ 2 /แผ่นที่ 3 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (Covid - 19)
 • 20150902_122716.jpg
 • 20150902_165534.jpg
 • 20150902_170321.jpg
 • 20150902_172232.jpg
 • apple.jpg
 • bananas_2.jpg
 • fruits.gif
 • IMG_0569.JPG
 • IMG_0584.JPG
 • IMG_0615.JPG
 • IMG_0627.JPG
 • IMG_0650.JPG
 • IMG_0656.JPG
 • IMG_0704.JPG
 • tamarind.jpg